Turvallisuus opas

Laitteen valvonta

Sääntöjen mukainen vaatimus nro. 502  17.06.2005 §4, 3 on, että laitetta käytettäessä on oltava jatkuva valvonta. Mikäli valvontaa ei pystytä järjestämään, on laite suljettava.

Vastuuhenkilön täytyy olla vähintään 16 vuotta täyttänyt, henkilöillä 16 v - 18 v täytyy olla kirjallinen valtakirja vanhemmilta / holhoojalta. Tämä tulee säilyttää laitteen valvontakirjan sekä vakuutuspapereiden kanssa.  Näiden tulisi aina olla viranomaisten saatavilla tai akkreditointi yrityksellä laitetta käytettäessä.

Valvontahenkilön tulee pukeutua niin, että kaikki tietävät kyseessä olevan valvontahenkilön. Tämä voi esimerkiksi olla heijastinliivi tai liivi voimakkaissa väreissä tms.

Tapahtuman järjestäjä nimittää vastuuhenkilöt. Järjestäjän vastuulla on vastuuhenkilöiden koulutus laitteen käyttöön ja että vastuuhenkilöt ovat tietoisia turvallisuussäännöistä sekä laitteen valvonnan vaatimuksista.  Näin varmistetaan, että laitetta käytetään turvallisesti. Sen vuoksi on tarpeen, että molemmat valvontahenkilöt ja tapahtuman järjestäjät ovat lukeneet laitteen käyttöohjeen.

Vastuuhenkilön vastuutehtävät 

 • Valvonta, että laite on kunnossa ilman vikoja ja puutteita.
 • Varmistaa että laite on ankkuroitu tukevasti maahan.
 • Varmistaa, että käyttäjillä ei ole kengät jalassa laitetta käyttäessä.
 • Varmistaa, ettei laitteeseen tuoda jäätelöä, ruokaa ja juomia.
 • Varmistaa, että käyttäjien maksimimäärää noudatetaan asetusten mukaisesti.
 • Varmistaa, että käyttäjän maksimipituutta noudatetaan asetusten mukaisesti.
 • Varmistaa turvallinen pääsy laitteeseen ja poistuminen laitteesta.
 • Sisään /uloskäynti pitää olla esteetön koko ajan.
 • Sivuseinissä tai ylityspalkeissa ei saa riippua.
 • Käyttäjät pitäisi jakaa iän ja koon mukaan.
 • Huolehtia ettei laitteessa tehdä kuperkeikkoja, voltteja, villejä leikkejä, tappelua jne.
 • Laitteen käyttö on lopetettava välittömästi kun kyseessä on vesisade ja voimakas tuuli ja äkilliset tuulenpuuskat.
 • Laitteen käyttö on lopetettava välittömästi jos laite on viallinen, esimerkkinä halkeamat.
 • Laitteen käyttö on lopetettava välittömästi mikäli ilmenee sähkökatko tai vika puhaltimessa.

 Ankkurointi

Laite pitää ankkuroida maahan kiinnitystapeilla. 
Kiinnitystapit pitää lyödä maahan 30-45° kulmassa osoittaen poispäin pomppulinnasta. 

Huomaa, että kiinnitystapit eivät näy enempää kuin max. 25 mm, kun ne on kiinnitetty maahan.

Forankring af hoppeborg

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli käytät laitetta kovalla alustalla tai sisällä, pitää laite ankkuroida kiinni esim. kiinnitettyihin hiekkasäkkeihin.

 

Puhallin 

Puhallin on sijoitettava vähintään 1,2 metriä seinällisestä sivusta ja vähintään 2,5 metriä avoimesta sivusta.

Turva-alue laitteen ympärillä

Laitteen ympärillä oleva alue tulee olla tyhjä, vähintään 1,8 m seinällisestä sivusta ja vähintään 3,5 m avoimesta sivusta. 

Poikkeus tästä vain jos laite on vankan seinän vieressä, esim. rakennus.
Tässä on kuitenkin vaatimus, että seinän tulee olla vähintään 2 metriä korkeampi kuin laitteen ylimmän kerroksen alusta  (paitsi jos laitteessa on katto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttäjien pituus

Laitteen käyttäjä ei saa olla korkeampi kuin laitteen seinät. 
Seinät, joissa korkeus on vähintään 1,8 m käy kaikille käyttäjille. 

Alustan ollessa yli 3 metrin korkeudessa, pitää seinien olla vähintään 1,25 kertaa käyttäjän pituus

Pääsääntö henkilön pituudelle ja käyttäjämäärälle suhteessa pumppulinnan kokoon on:

 • < 1,2 metriä: 1 m² pomppulinna per henkilö
 • 1,2 - 1,6 metriä: 2 m² pomppulinna per henkilö
 • > 1,6 metriä: 3 m² pomppulinna per henkilö

25 m² pomppulinnassa saa olla seuraava määrä käyttäjiä:

 

 • Käyttäjät alle 1,2 m: 25 henkiloä
 • Käyttäjät 1,2 - 1,6 m: 12 henkiloä
 • Käyttäjät yli 1,6 m: 8 henkiloä